วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

วัดสวนแก้ว

ประวัติวัดสวนแก้ว

เดิมชื่อ วัดแก้ว เป็นวัดสร้างมา 80 ปี ภายหลังหลวงพ่อเทียน จิตตสุโภ และพระภิกษุอีก 3-4 รูป ได้เข้ามาพำนักแต่พื้นที่ของวัดเต็มไปด้วยสวนต่างๆ หลวงพ่อไม่สามารถจะบูรณะได้เพราะขาดบุคลากรที่จะช่วยพัฒนา


พ.ศ. 2521 พระพยอมและเพื่อนพระภิกษุอีก 2 รูป ได้เดินทางมากราบหลวงพ่อเทียน เพื่อขอทำโครงการ บวชเณรภาคฤดูร้อน เมื่อเสร็จแล้วก็จะลากลับสวนโมกข์ เมื่อหลวงพ่อเทียนได้อนุญาตให้พำนักแล้ว ยังช่วยสนับสนุนงานบวชเณรภาคฤดูร้อนด้วยโดยช่วยเป็นพระพี่เลี้ยงให้พ.ศ. 2522 หลวงพ่อเทียนได้มอบหมายให้พระพยอมและเพื่อนภิกษุเป็นผู้ดูแลรักษาเนื่องด้วยหลวงพ่อเทียนนั้นดำริจะเดินทางกลับจังหวัดเลย ต่อมาภายหลังจึงงได้เปลี่ยนชื่อวัดเป็น วัดสวนแก้ว และได้จัดตั้ง มูลนิธิสวนแก้วขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 3 ประการ คือ
1. เพื่อเผยแผ่ศีลธรรมในศาสนา
2. เพื่อสนับสนุนให้กำลังใจแก่ผู้กระทำความดี
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คนดีมีสัมมาชีพ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น